สล็อต pg slot

โมเลกุลหยุด MERS แพร่กระจายในเซลล์ของมนุษย์ที่เพาะเลี้ยง

โมเลกุลหยุด MERS แพร่กระจายในเซลล์ของมนุษย์ที่เพาะเลี้ยง

ชิ้นส่วนโปรตีนที่พัฒนาขึ้นในห้องปฏิบัติการได้หยุดการแพร่กระจายของ ไวรัส MERSในเซลล์ของมนุษย์ที่เพาะเลี้ยง MERS หรือกลุ่มอาการระบบทางเดินหายใจในตะวันออกกลาง เป็นโรคทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งมีผู้ติดเชื้อ 180 คน เสียชีวิต 77 คน โมเลกุลที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้มีปฏิสัมพันธ์กับโปรตีนที่ไวรัส MERS ใช้เพื่อเข้าสู่เซลล์เจ้าบ้าน  นักวิจัยรายงาน...

Continue reading...